La Mancomunitat Els Ports y Morella, Premi Cavanilles de Turisme

L’Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme (AVPYETUR) ha atorgat a la Mancomunitat de Morella i El Ports el premi Cavanilles de Turisme. Este prestigiós reconeixement valora l’esforç que realitzen els municipis de la zona per assolir un futur millor, basant-lo en el sector turístic i el desenvolupament sostenible. L’Associació va destacar l’impuls del Pla de governança i dinamització turística de la comarca, la ficada en valor del SICTED o la trajectòria de Morella. L’acte tindrà lloc el divendres 8 de juny, a les 12 hores a l’ajuntament de Morella i estarà presidit pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.RELATED POSTS