L’artesania del paper del Sexenni de Morella

A més de la mostra cultural i històrica que representen les danses, indumentàries o música, el Sexenni ofereix al visitant la bellesa i originalitat de l’adorn dels principals carrers de la ciutat, espais per on transcorren les processons i els retaules. Aquests adorns s’instal·laran mentre la rogativa es trasllada a Vallivana per engalanar a la ciutat que rep a la Mare de déu.

Els tapissos de paper arrissat és una artesania efímera que elaboren els veïns i veïns des de fa un any. Cada carrer decideix un motiu de decoració que s’acobla a infraestructures de ferro o fusta on es plasmen els tapissos de paper.

Originalment aquests adorns eren vegetals, amb brancatges i flors. El problema era que les flors naturals difícilment aguantaven tot el Novenari brillant amb el mateix esplendor que el primer dia. Per això, es va decidir reemplaçar-les per elements decoratius de paper.

Des de llavors, es fan flors de paper, coneixent popularment aquesta activitat com “les flors”, i altres tècniques de gran bellesa i originalitat. La principal és el paper arrissat. Aquesta consisteix en doblegar el paper de seda i tallar un lateral en petites tires amb una màquina de cosir modificada, que té una fulla a l’extrem. Un cop tallat, es doblega i es doblega, fregant les tires en algun drap o roba, perquè es vagin filant les tires. Quan està arrissat, s’arrenquen petits trossos que es van pegant a un tapís, donant-li la forma desitjada. Sens dubte, és una tècnica molt laboriosa i molt costosa, però els seus resultats són impressionants. A més d’aquesta tècnica, s’utilitzen altres que també aporten diferents formes i textures als elements decoratius: fulleta, caragolet, munyit, pessiguet…

Els carrers es guarniran el proper 17 d’agost i es desmuntaran el 28. Serà  durant aquest dies quan es podrà gaudir de Morella com un autèntic museu d’art efímer. D’un moment únic de sis en sis en la localitat, que resulta ser impressionant.RELATED POSTS