Lesera, la ciutat romana de Forcall, com a testimoni del progrés humà

Lesera era el nom de la ciutat romana que es va assentar sobre la Moleta dels Frares de Forcall. Era una ciutat situada a la part alta d’aquest pujol, amb vistes impressionants sobre la zona i, pel que fa als estudis realitzats fins hui, l’única urbs existent entre els grans nuclis mediterranis de Tortosa (Tarragona) i Sagunt (València). Els romans van viure alguns segles en l’actual Forcall, en una ciutat de la qual es van descobrir els primers indicis en 1876 i que ens descobreix una època en què els romans van triar aquesta zona per a viure, créixer i desenvolupar la seua xicoteta societat. No obstant això, els estudis realitzats per experts arqueòlegs i historiadors indiquen que aquest poblat es va ocupar des de dos mil anys a.C en els temps de l’Edat de Bronze i es va habitar de forma continuada fins al període andalusí. Forcall, ha sigut i és, testimoni del progrés humà.

Moleta dels Frares.

Rebobinem a només 50 anys arrere. En 1977, un investigador alemany va reinterpretar unes inscripcions d’un altar de pedra antic que es conservava a Morella. Un vestigi únic que rares vegades es dona amb una qüestió similar, perquè dictava en llatí “res publica leserensis”, que va proporcionar als investigadors el gentilici i el topònim de la ciutat Lesera. A més, estava dedicat a la màxima deïtat romana Júpiter per la salvació de l’emperador Caracalla, qui va ascendir en poder l’any 212 d. C. Aquestes dades es contextualitzen i fan indicar que Lesera va ser una ciutat que es va mantindre viva fins a, com a mínim, l’any 212 d. C. De fet, la ciutat romana de la Moleta dels Frares es considerava vital per al control de la geografia, sota un pensament clar de recrear a petita escala les grans urbs romanes però amb totes les infraestructures i privilegis propis del seu estatus. El rang jurídic de ciutat no tenia a veure amb les persones que habitaren en ella, sinó per la importància de la seua situació en el mapa per a administrar i controlar el territori. S’entén, doncs, que hagueren de tindre muralles, un fòrum, un capitoli, un temple, una basílica, un mercat o unes termes.

Lesera.

Entre les restes conservades, malgrat ser una ciutat arrasada pel pas dels anys i de les diferents poblacions que s’ha anat assentant i reaprofitant els seus materials, compten amb diversos trams de muralla i una porta d’accés. Amb les excavacions dels arqueòlegs en les recents dècades també s’ha aconseguit traure a la llum una domus, habitatge urbà de les famílies d’un cert nivell econòmic. Així doncs, que a la ciutat de Lesera se li fora adjudicada el privilegi de convertir-se en municipi, que a més li atorgava facultats per a cobrar impostos, està directament relacionat amb què la ciutat ja seria important en l’època. No és casualitat que gaudira de tanta influència a partir del territori que dominava des dels seus 900 metres d’altitud.

Les restes en el jaciment obtingudes (sobretot restes ceràmiques) pels científics, dirigits per l’arqueòleg Ferran Arasa en multitud d’excavacions, els dona pistes i indicis de quan va estar poblada aquest xicotet racó, testimoni de l’evolució humana. Del bronze Final-Ferro Antic, dels ibers, de l’època romana i del període califal del qual s’han trobat alguns fragments ceràmics en una alqueria en la qual s’ha exhumat part d’una necròpoli. La Moleta dels Frares resumeix en una muntanya gran part dels últims dos mil anys, una mirada enrere en el temps que arqueòlegs han aconseguit treure a la llum per al bé de la humanitat.

Moleta dels Frares.

Una mostra més de la imperant necessitat de comunicar-se amb les altres ciutats de l’Imperi va ser la creació d’una via per a carros que connectava directament la famosa Via Augusta amb Lesera. I al seu torn, connectava Tortosa i Sagunt amb la ciutat i els territoris que controlaven entre els seus dominis. A més, la connexió amb Lesera també s’endinsava cap a l’actual Zaragoza (Caesaraugusta). De fet, s’han trobat restes d’aquesta connexió en les calçades, encara que el gruix de la via ha desaparegut pel pas del temps i van quedar en desús. Aquest fet agafa major rellevància amb els anys pel fet que és un cas insòlit de comunicacions amb l’interior de les comarques, perquè va ser en el segle XIX quan es va construir una altra carretera directa cap a Morella i les localitats pròximes a la ciutat dels Ports. Des de el any 2008 al 2017, Forcall va recordar el seu passat amb la Fira Ibero Romana.. A més, contínuament es realitzen visites interpretatives per a conéixer el lloc, les virtuts de l’emplaçament sobre la Moleta dels Frares i tirar la vista dos mil anys enrere.

Moleta dels Frares.